Zoals jullie misschien al vernomen hebben, hebben we na rijp beraad als bestuur van KVV Windeke de moeilijke beslissing genomen om het 1e elftal vanaf volgend seizoen (2020-2021) voortaan niet meer te laten aantreden in 2e provinciale. Vrijwillig degraderen naar 3e provinciale is niet toegestaan, hetgeen betekent dat we een nieuwe start in 4e provinciale zullen nemen. Met dit bericht willen we deze beslissing graag toelichten.

Het is al enkele jaren dat we ondervinden dat het moeilijker en moeilijker wordt om een elftal samen te stellen dat zich moeiteloos kan handhaven in 2e provinciale. Wij moeten concurreren met clubs die het op financieel en infrastructureel vlak blijkbaar minder moeilijk hebben dan wij. We moeten vaststellen dat het alsmaar moeilijker wordt om sponsors te behouden of om nieuwe sponsors binnen te halen (wetende dat we actief zijn in een kleine gemeente); de steun die bvb de Gemeente Merelbeke geeft aan de diverse clubs is niet aan de orde (en daar moeten wij ons deemoedig bij neerleggen); we worden geconfronteerd met een gestage daling van het aantal toeschouwers enz. Als bestuursleden is het onze taak de club in stand te houden en het financieel aspect is daar een belangrijk onderdeel van. We waren dus genoopt om deze beslissing te nemen. Op die manier moet het draaglijk worden en kunnen we (meer) gelden vrijmaken voor jeugd en infrastructuur.

Anderzijds hebben we deze jaargang mogen vaststellen dat de Jeugd meer dan ooit een mogelijkheid is om een nieuwe start te nemen. Zoals jullie weten, zijn we het seizoen 2019-2020 gestart met een uiterst jonge ploeg in 4e provinciale. De evaluatie tot nu toe is meer dan bevredigend en biedt perspectieven. De jeugdwerking is altijd belangrijk geweest binnen KVV Windeke, maar nu is het meer dan ooit onze bedoeling om voortaan de kaart van de Jeugd te trekken. Een mix van ervaring en jeugd kan er misschien volgend jaar al voor zorgen dat we een gedegen 4e provincialer zijn. En 3e provinciale is een ambitie die we hopelijk snel kunnen nastreven.

Alhoewel we op dat vlak niet de enigen zijn, valt het niet te ontkennen dat ook wij te kampen hebben met  een nijpend tekort aan medewerkers. Misschien kan deze nieuwe start een reden zijn dat een aantal mensen zich geroepen voelen en bereid zijn om de club in de toekomst mee draaiende te houden. 

We beseffen heel goed dat dit geen leuk nieuws is en dat er enige misnoegdheid heerst bij iedereen die onze club genegen is. Niettemin hopen we op begrip. De huidige toestand biedt ons weinig alternatieven. Het voortbestaan van de club en de mogelijkheid blijven geven aan de vele (jeugd)spelers was primordiaal bij het nemen van deze beslissing.

Het bestuur van KVV WINDEKE.